Najczęściej Zadawane Pytania

Jak przygotować pracę do druku
Przygotowanie plików do druku – informacje ogólne
Prosimy o przygotowywanie plików zgodnie z poniższą specyfikacją:
Format: PDF, TIFF, JPG. W przypadku programu Corel Draw prosimy o zapisywanie pliku do formatu PDF. Nie przyjmujemy do druku prac z programów pakietu MS Office. Mogą one być jedynie wzorem do przygotowania (odpłatnie) pliku w odpowiednim formacie przez nasze studio.
Rozdzielczość w przypadku bitmap: minimum 100 pdpi przy skali 1:1 (zalecamy 150 dpi)
Przestrzeń kolorów: CMYK lub RGB
Fonty: zamienione na krzywe, wszystkie warstwy spłaszczone!
Natężenie kolorów: minimalne natężenie poszczególnych składowych C, M, Y, K – 3%, zalecalne maksymalne nafarbienie – 330%
Spady: prosimy nie dodawać spadów ani znaczników cięcia!
Możemy przygotować do druku prace z innych formatów, jednak wiąże się to z dodatkowymi kosztami (50 zł netto za każde rozpoczęte 30 minut pracy operatora) oraz znacznie wydłuża czas realizacji, wymaga bowiem akceptacji finalnego pliku przez klienta przed wydrukiem.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za źle przygotowane pliki!

Dostarczenie plików do druku
E-mail
  • Pliki można wysłać do nas e-mailem pod adres biuro@esteprint.pl lub esteprint@gmail.com
Nie powinny one jednak być większe niż 10MB.
Większe pliki proszę przesyłać za pomocą bezpłatnej  aplikacji We Transfer https://www.wetransfer.com